1297804500296675
Ontvang ook de nieuwste DierenCentraal! (uiteraard gratis)

Doe De Vitaal Voer Check!

Download Gratis de Vitaal Voer Checklist en ontdek hoe vitaal het voer is dat jij nu voert!

Page content

article content

Dierlijke bijproducten

Op 23 oktober 2014 zond de Keuringsdienst van Waarde een uitzending uit over Dierlijke Bijproducten in Hondenvoeding. Een interessant programma, waar echter wel een paar kanttekeningen bij geplaatst dienen te worden.

Ik raad je aan om de uitzending eerst te bekijken en daarna mijn reactie te lezen.

De kernvraag van de uitzending is: Wat zijn bijproducten?

Maar daarnaast worden er nog wel een aantal zeer interessante uitspraken gedaan over bijvoorbeeld geur- en smaakstoffen, alleen vlees, slachtafval, toevoegingen, en meer.

Daarnaast wordt er onder andere gesuggereerd dat bijna alle diervoerders producten bevatten die je daar niet in verwacht. De industrie werkte niet mee aan de uitzending en dat lijkt de conclusie van de Keuringsdienst dan ook te bevestigen. En voor een deel is het ook waar dat sommige merken liever niet laten weten wat er in de brok zit.

Wat zijn dierlijke bijproducten?

Verbazingwekkend is dat mensen van de klantenservice van de verschillende hondenvoeders niet kunnen aangeven wat Dierlijke Bijproducten zijn. Dit terwijl het heel simpel is.

Het is ook verbazingwekkend dat visolie (4.28) en vitaminen (4.45) als dierlijke bijproducten worden genoemd. Dit terwijl dat toevoegingen zijn en meestal ook apart op de verpakking vermeld worden.

Dierlijke Bijproducten zijn feitelijk de onderdelen van een dier die niet worden gebruikt voor de menselijke consumptie. Niet omdat ze niet goed zijn, maar omdat de mensen ze niet meer willen eten.

In de volksmond heet dit ook wel slachtafval. Het gaat om onderdelen als longen, luchtpijp, kopvlees, hart, pens, darmen, milt, beschadigd spierweefsel, pezen, botten, kraakbeen, etc.

Al deze onderdelen zijn afkomstig van dieren die zijn goed gekeurd voor menselijke consumptie en vroeger werden deze onderdelen ook door de mens gegeten of gebruikt (botten in de soep). Alleen wordt tegenwoordig de voorkeur aan het spierweefsel gegeven.

In de video zie je vanaf 11.10 de onderdelen die de slager “afvalvlees” noemt. Je ziet het daar echter nog allemaal bij elkaar hangen en dat heeft alles te maken met keuren van het geslachte dier.

Wanneer een dier wordt geslacht moet deze voor de slacht worden gekeurd door een onafhankelijk dierenarts. Wanneer een dierenarts geen afwijkingen ziet, mag het dier worden geslacht. Nadat een dier geslacht is, wordt het nogmaals gekeurd en worden een aantal onderdelen in het bijzonder onderzocht. Daarom moet een slager er altijd voor zorgen dat de onderdelen van een geslacht dier en het karkas genummerd zijn, zodat ze terug te vinden zijn.

Pas nadat het geslachte dier ook is goed gekeurd, mag het verder verwerkt worden en doorgaan voor menselijke consumptie. En op dat moment gooit de slager het “afvalvlees” in de ton en krijgt het de naam “slachtafval”. Hij kan dat immers niet of moeilijk verkopen.

In de video zien we rond 16.30 de grote bakken met daarin alle “slachtafval”. Bij deze slager gaat alles naar de Rendac, een groot bedrijf dat onder andere slachtafval inzamelt, maar ook kadavers en ander materiaal (de chauffeur noemt restanten van een madenkwekerij).

Kadavers mogen officieel niet verwerkt worden tot grondstoffen voor diervoeders. Officieel moeten de bijproducten van de slacht dan ook apart worden ingezameld. De chauffeur van Rendac geeft echter aan dat alles in een grote put gestort wordt.

Rendac produceert onder andere diermeel en in geval er kadavers in verwerkt zitten dus kadavermeel. En daar zitten dan inderdaad alle afvalproducten door elkaar heen in verwerkt.

Door een aantal diervoerfabrikanten wordt “diermeel” verwerkt in de diervoeders.

Sinds de uitbraak van BSE begin jaren negentig, mag er volgens de wet geen kadavermeel gebruikt worden in diervoeders. Voorkomen dient te worden dat de hersenen en het ruggenmerg worden gebruikt in voeders. Hierin zitten prionen (= ziekmakende eiwitten) die mogelijk BSE-achtige ziekten (neurologische ziekten zoals Creutzfeldt-Jacob) kunnen veroorzaken.

Maar gezien de overschotten aan kadavermeel wil men dit toch weer meer gaan toestaan om te gebruiken als eiwitbron in de veevoeder industrie. Maar dat willen wij niet!

Begrijpelijk ook dat Rendac dit niet in beeld wil hebben. Het ziet er allemaal niet zo smakelijk uit. En de meeste mensen willen dit eigenlijk ook niet weten. Net zo goed als ze niet willen weten hoe een varken geleefd heeft en geslacht is voordat het als karbonaadje op het bord ligt.

Het kan ook anders! Er zijn ook bedrijven die juist specifieke onderdelen bij de slagers ophalen om dit vervolgens te gaan verwerken. In de video (14.25) zien we het bedrijf Kivo Petfoods dat verse diervoeders produceert. Zij benoemen ook de waardevolle bijproducten van de slacht die in hun product wordt verwerkt.

Wat mij daar bij opviel is dat zij zeiden verder niets toe te voegen. Klinkt goed: “Puur Vlees!” Probleem is echter dat dit niet voldoende is voor een dier…

En omdat te beseffen moeten we even goed naar de natuur kijken. Wanneer een roedel wolven een prooi te pakken heeft genomen, mag de Alfa (de leider) in principe als eerste eten. En deze begint niet met het vlees. Deze begint met de maag en darmen, inclusief de inhoud.

Waarom eet een wolf als eerste de maag- en darminhoud van zijn prooi?!

Omdat juist in de maag en darmen de nodige vitaminen en mineralen zitten. Ze zitten namelijk in het plantaardige materiaal dat in de maag en darmen van het prooidier zit. Plantaardig materiaal kan in principe niet door de wolf worden verteerd. Tenzij het is voorverteerd. En dat is in de darmen van een prooidier nu juist het geval.

En dat is ook wat wij bewerkstelligen met het ontsluiten van plantaardig materiaal dat in de brok wordt verwerkt. De celwanden zijn dan opgebroken, waardoor ook de wolf en dus de hond de vitaminen en mineralen kan benutten. En dat is wat de Alfa helpt om nu net iets fitter te blijven dan de rest en dus Alfa te blijven.

In de video wordt nogal neerbuigend gedaan over de poep in de darmen. Maar wanneer het om gezond gevoerde dieren gaat, dan is een groot deel van de darminhoud juist goed voor de hond en dus feitelijk helemaal niet erg wanneer dat verwerkt wordt in een diervoeder. Behalve dan de ontlasting uit het laatste deel van de darmen. De ontlasting die daar zit is feitelijk al ontdaan van alle mineralen en dergelijke en heeft geen voedingswaarde meer.

Nadat de maag en darmen door de wolf zijn opgegeten, wordt eerst het bloed gedronken. Bloed is een belangrijke bron van vocht en voedingstoffen. Vervolgens worden de organen opgegeten en daarna pas als laatste het spiervlees en de botten. Wat wij mensen juist graag eten, de spieren, wordt door de natuur dus helemaal niet als meest waardevol gezien.

Om voorgaande redenen zitten in goede brokken naast dierlijke producten dus ook plantaardige producten en extra vitaminen en mineralen! Alles om een dier een volledig voer te kunnen geven voor een optimaal functioneren.

Dierlijke bijproducten zijn geen “Slachtafval”!

In de video (7.50) wordt een kijkje in de fabriek van Prins gegeven. Globaal wordt stilgestaan bij het productieproces. De medewerkster van Prins geeft ook een duidelijke omschrijving van diermeel, wanneer ze uitleg geeft (9.40) over kippenmeel. De presentatrice probeert haar daarbij in de mond te leggen dat het om “slachtafval” gaat en daarmee een negatief stempel te geven. De medewerkster pareert dat echter goed door het een bijproduct bij de slacht te noemen.

In de verdere video wordt steeds de indruk gewekt dat al dit “slachtafval” tot één product wordt verwerkt, wat deels ook waar is. Maar zo als gezegd zijn er ook bedrijven die juist wel specifieke onderdelen ophalen voor verwerking en dan niet alleen voor vers vlees producten bijvoorbeeld, maar ook om het te verwerken tot diermeel zoals het genoemde kippenmeel.

Wanneer wij naar de EcoVit brokken kijken, maken we daarbij ook gebruik van diermeel. Maar dan juist van specifiek diermeel van één diersoort. Dus rundermeel, kippenmeel, lamsmeel, maar zeker geen varkensmeel of kadavermeel. Dit diermeel wordt gemaakt van de bruikbare onderdelen van geslachte dieren. Delen van voor menselijke consumptie goedgekeurde dieren, maar die niet door de mens worden gegeten. Hiervan wordt diermeel gemaakt door deze onderdelen te drogen en verpulveren tot meel.

Juist doordat het een meel is, kun je het vervolgens goed mengen met de andere grondstoffen en een pap maken die je vervolgens verder kunt verwerken tot de brok.

In de video (20.00) wordt een DNA test gedaan van een bakje Gourmet. Terwijl er op de verpakking staat Rund, blijken er ook kip, eend, kalkoen en varken in te zitten. Je verwacht het niet, maar echt ongebruikelijk is het ook niet.

Wel eens gekeken wat er in runderworst (als broodbeleg) van sommige producenten zit?

Onder andere varken- of pluimveevlees. En nog opvallender… suiker! En dan heb ik het nog niet over de geur-, kleur- en smaakstoffen, als ook de e-stoffen. Het mag runderworst heten omdat hoofdbestanddeel rund is.

Door de DNA test wordt gesuggereerd dat de Gourmet gemaakt is van het verwerkte “slachtafval” dat allemaal door elkaar is verwerkt. Het zou best kunnen. Maar het kan ook best zijn dat er bewust gekozen is voor deze samenstelling.

Elders in de video (15.25) wordt een blikvoer (pedegri) besproken, waar op staat dat het rundvlees bevat. Omdat het er in zit, is dat natuurlijk niet gelogen. Maar gezien er slechts een klein percentage rundvlees in zit is het meer marketing en wordt er ingespeeld op de gevoelens en emoties van de koper. In het blik zit 42% vlees en dierlijke bijproducten, waarvan 4% rundvlees. Dat is dus minder dan 2% van het geheel!

Bij Kivo wordt (19.30) gesteld dat er veel gelatine en soja in blikvoer zit. Producten die wij ook liever niet in het voer hebben. Daarnaast wordt gesteld dat de kans groot is dat er veel varkensvlees in het blikvoer zit. Nog een reden om geen blikvoer te kopen.

Acceptatiestoffen? Daar moet je voor oppassen!

Terwijl de uitzending het accent legt op het “slachtafval” zit de klapper eigenlijk in het slot. Op 22.55 wordt nota bene door iemand uit de Petfood industrie gezegd:

Het geheim van de diervoeding is de acceptatiestoffen voor de hond en de kat. Dat zijn stoffen die katten en honden extreem lekker vinden”.

Deze man heeft het hier dus over smaak- en geurstoffen! Waarbij je mag aannemen dat het hier om kunstmatige smaak- en geurstoffen gaat. Nodig om een product acceptabel te maken.

Wanneer je echter goede grondstoffen gebruikt is dat totaal niet nodig! Zoals EcoVit wel bewijst.

Vervolgens wordt ook nog eens door een ander gesteld dat deze producten er in worden gestopt om te zorgen voor een herhaal-aankoop. Hoe zo het belang van het dier voor op?!

Alleen deze twee uitspraken maken al wel duidelijk waarom de Petfood Sector niet heeft mee willen werken aan de uitzending. Uiteraard oerdom omdat dit alleen maar meer argwaan wekt. En helaas worden hierdoor de goede merken die niet mee doen aan deze marketingproducten over een kam geschoren en net zo slecht weg gezet.

Goede brokken bestaan!

Je zou bijna gaan denken dat er geen goede brokken bestaan en dat je wel over moet op vers vlees. En daarin is ook veel keuze. Maar ook veel kaf onder het koren. Tevens loop je tegen mogelijke tekorten aan vitaminen en mineralen op, omdat veel versvleesvoeders geen mineralen en vitaminen toevoegen.

Versvlees is een optie voor mensen die veel tijd hebben om zelf een goed voer samen te stellen en regelmatig tijd te besteden aan het maken van dit voer.

Een goede brok is praktisch en geeft geen gesmeer. Een goede brok:

  • Is vrij van kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen.
  • Bevat geen soja.
  • Is vrij van genetisch gemodificeerde grondstoffen.
  • Bevat geen varkensvlees.
  • Is vrij van kadavermeel.
  • Bevat geen chemische conserveringsmiddelen
  • Is gemaakt van grondstoffen goedgekeurd voor menselijke consumptie.

–> EcoVit!

Conclusie Laat de supermarktbrokken en het blikvoer staan. Kies voor een product zonder toevoegingen. Kies voor EcoVit!

Comment Section

0 reacties op “Dierlijke bijproducten

Plaats een reactie


*


Bert Tijhoff
Auteur van Voed de Hond Vitaal en Gezond! Eigenaar van EcoVitaal Oprichter van UwBrokkenPiloot

Klik gerust eens door onze categorieën heen: